System Cartonplast Pool
Przejrzystość kosztów zapewniająca planowanie

Prosta i efektywna kalkulacja

Liczni producenci pojemników na całym świecie korzystają od końca lat 80. z systemu Cartonplast Pool i profitują z ekonomicznych zalet systemu opartego na zasadzie wynajmu z przejrzystą strukturą kosztów. W wyniku implementacji systemu Cartonplast Pool można wyraźnie obniżyć koszty ogólne poprzez rezygnację z utrzymywania własnych zapasów materiałów opakowaniowych. Nieproduktywnie związany kapitał staje się wolny dla inwestycji na rzecz właściwej działalności. Outsourcing oferuje jednak jeszcze więcej korzyści: Firmy korzystające z systemu Pool osiągają wyższą wydajność pod względem kosztów dzięki prostszemu planowaniu zapotrzebowania tygodniowego i wyłącznie użytkowym kosztom magazynowym. Możliwa jest również znaczna redukcja kosztów sezonowych. Jest to związane z wyższymi przeciętnymi rotacjami rocznymi oraz bardziej wydajnym procesem działań wskutek inteligentnego planu tur dostawczych. Pod tym względem dużą zaletą jest bliskość naszych zakładów.

Podstawą ekonomiczności przekładek Cartonplast jest jednak także ich wytrzymałość i żywotność, gwarantująca dużą liczbę przebiegów także przy ich ciągłym używaniu. Dzięki recyklingowi wysortowanych przekładek odpadają poza tym wszelkie koszty związane z usuwaniem odpadów.