System Cartonplast Pool
Zrównoważony cykl logistyczny

Przemyślany system wielokrotnego użytku

Nasze przekładki z tworzywa sztucznego zostały wyprodukowane pod kątem ich wysokiego bezpieczeństwa i długiej żywotności. Bardzo wytrzymały materiał daje produktom Cartonplast średnią żywotność ponad 5 lat. Jest to pomocne nie tylko przy bezpiecznym planowaniu logistyki, lecz także w zakresie ekonomicznej kalkulacji kosztów. Głównym elementem systemu Cartonplast Pool jest obok naszych innowacyjnych produktów krajowa sieć stacji serwisowych naszego obiegu logistycznego: sensownie umiejscowione pod względem strategicznym centra logistyczne i stacje czyszczące tworzą system zapewniający obok bezpieczeństwa higienicznego w każdej fazie procesu także krótkie drogi od producenta do zakładu napełniającego.

Zamknięty w sobie system wielokrotnego użytku jest sterowany szczegółową kontrolą stanu każdej pojedyńczej przekładki. Daje to bezpieczeństwo w zakresie planowania zarządzania stanem i umożliwia dostępność będących do dyspozycji i zmieniających się zamawianych ilości.

Certyfikowane mechanizmy kontrolne zapewniają wydajne i sprawdzalne wyniki czyszczenia w naszych magazynach. Wytyczne standardów HACCP obowiązujące dla pojemników na napoje stanowią dla nas obowiązek i kryterium. Całość uregulowanego procesu jest dopasowana w ramach tych granic do szczególnych warunków systemu Cartonplast Pool: Parametry czyszczenia i wartości pomiarów mikrobiologicznych kilku dziesięcioleci są zapisane w wielkiej bazie danych. Wskaźniki i odchylenia od nich, które można w ten sposób bardzo precyzyjnie ustalić, tworzą nasze specyficzne parametry w zakresie higieny i bezpieczeństwa w procesie. 

System Cartonplast Pool
Bezpieczeństwo procesu bez luk