Cartonplast Logo

 

NASZ BIZNES JEST NATURALNIE ZRÓWNOWAŻONY 

Ochrona środowiska naturalnego jest dla nas niezwykle ważna, bo w końcu jest ono domem dla naszych klientów, a także dla nas samych i naszych rodzin. Z tej przyczyny Cartonplast dba o zrównoważony rozwój od samego początku swego istnienia. Nasze działania są więc odpowiednio dostosowane do naszych celów ekologicznych, społecznych i gospodarczych. Ochrona środowiska oraz zadowolenie naszych klientów i pracowników stanowią elementy naszego sukcesu gospodarczego.

 

Dla Cartonplast, odpowiedzialność względem naszych klientów i ich klientów, a także względem naszych pracowników jest czymś niezwykle istotnym. Podstawą realizacji powyższych zobowiązań jest system recyklingu oparty na ponownym wykorzystaniu i recyklingu dla potrzeb transportu w branży pojemników - jest to sprawdzony przykład rozwiązania z rodzaju gospodarki o systemie zamkniętym. Bo nie mamy żadnej planety B.

 

Nie generujemy odpadów z tworzywa sztucznego!

 

Dbamy, by nasze materiały opakowaniowe były poddawane recyklingowi przez naszych partnerów w ramach naszego zamkniętego modelu biznesowego oraz zapewniamy odbiór i transport posortowanych RTP do recyklingu. Dzięki temu możemy zawsze zagwarantować pełną transparentność i 100% ponowne wykorzystanie.

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - SPOŁECZEŃSTWO

W naszych działaniach kierujemy się fundamentalnymi zasadami etycznymi - ludzie stanowią nasz najważniejszy kapitał. Jesteśmy częścią społeczności, za którą przyjmujemy odpowiedzialność - zarówno na poziomie światowym jak i regionalnym.
Nasze zobowiązania społeczne obejmują tworzenie długoterminowych stanowisk pracy o uczciwych warunkach pracy, a także oparty na partnerstwie dialog z naszymi klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi i pracownikami.
Dołącz do zespołu Cartonplast i pracuj z nami na lepszą przyszłość.
KARIERY

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - EKOLOGIA

Przekładki z tworzywa sztucznego Cartonplast cechują się wysoką przydatnością do użytku we wszelkich fazach ich cyklu życia:
• W produkcji, dzięki efektywności kosztowej i optymalizacji procesowej.
• Przy ponownym wykorzystaniu, dzięki wyjątkowo długiemu, bo średnio 10-letniemu okresowi przydatności do użytku oraz
• W recyklingu, ponieważ wszystkie uszkodzone przekładki zostają poddane granulacji i ponownemu wykorzystaniu w produkcji nowych przekładek.
Dzięki temu osiągamy maksymalny poziom oszczędzania zasobów. Dowiedz się więcej o naszych produktach.
NASZE PRODUKTY

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - GOSPODARKA

Nasze procesy logistyczne zostały zaprojektowane tak, by zapewnić maksymalną wydajność. Korzystają na tym również nasi klienci, bo czas to pieniądz. Ponadto nasi klienci nie potrzebują już własnych materiałów pakunkowych, co pozwala na znaczące obniżenie kosztów ogółem. Uwiązany kapitał zostaje uwolniony i może zostać zainwestowany w kluczową działalność.
Przeczytaj więcej w naszym raporcie o zrównoważonym rozwoju.
MATERIAŁY DO POBRANIA

INNOWACYJNOŚĆ + PRZYSZŁOŚĆ

Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. W przyszłości będziemy nadal inwestować w innowacje i technologie, by zaoszczędzić jeszcze więcej zasobów i zaoferować jeszcze lepsze usługi. Dotyczy to nie tylko naszych produktów i kwestii recyklingu, ale także wszystkich naszych centrów serwisowych, czyszczenia produktów, jak i całości łańcucha logistycznego, na których to elementach opierają się usługi świadczone na rzecz klientów.
Dowiedz się więcej o naszych usługach.
NASZE USŁUGI

 

Wierzymy w zwrotne opakowania transportowe!

Stosujemy holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju, bo tylko tak firma może służyć jednocześnie środowisku i społeczeństwu. Chcemy być częścią przyszłości, w której tworzenie zrównoważonej wartości to norma. Z tej przyczyny uważamy, że zwrotne opakowania transportowe stanowią klucz do lepszej przyszłości i regularnie zlecamy Ocenę Cyklu Życia (LCA) naszych produktów niezależnym podmiotom zewnętrznym. Dla przykładu porównajmy wpływ przekładek polipropylenowych (PP) i przekładek kartonowych (CB) na środowisko w kontekście cyklu życia.

Korzystając z PLP zamiast przekładek kartonowych (CB), jako Grupa możemy zaoszczędzić:

 

Zaoszczędzono 56 basenów olimpijskich wody

 

Oznacza to, że korzystanie z przekładek PP pozwala zaoszczędzić 78% wody każdego roku,
co stanowi ilość odpowiadającą 56 basenom olimpijskim (po 2500m3 każdy) w ciągu roku.
Ponadto wpływ przekładek PP w zakresie toksyczności niekarcynogennej dla ludzi i ekotoksyczności dla środowiska słodkowodnego jest niemalże 75% niższy niż w przypadku przekładek CB.

Redukcja CO2 odpowiadająca poziomowi produkowanemu przez 39 351 samochodów w ciągu jednego roku

 

Korzystając z PLP zamiast jednorazowych opakowań, jako Grupa CPL jesteśmy w stanie uniknąć wprowadzeniu do atmosfery 49347 ton CO2, co odpowiada poziomowi produkowanemu przez 39 351 samochodów osobowych w ciągu jednego roku. A mając na uwadze 50 mln przekładek w naszym systemie pool, przy rocznym zużyciu jedynie 1250 przekładek oszczędzamy emisje na poziomie jednego samochodu osobowego rocznie.

Na przestrzeni cyklu życia produktu przekładka PP emituje 67% mniej kg CO2 niż jej kartonowy odpowiednik. 

Wszystkie te wyniki należy interpretować w kontekście pełnego cyklu życia jednej przekładki polipropylenowej, który odpowiada 50,58 jednorazowym przekładkom kartonowym. Wpływ przekładek PP na środowisko jest niższy niż w przypadku przekładek kartonowych (CB) dla każdego z wybranych wskaźników.

POBIERZ NASZ RAPORT (PRZEKŁADKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO) LCA 2021