Cartonplast Logo

Polityka ochrony danych

 

Ochronę Państwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie w każdej sytuacji. Traktujemy je jako informacje poufne, stosujemy wobec nich rygorystyczne przepisy ustawowe o ochronie danych i obchodzimy się z nimi w sposób określony w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych w ramach naszej polityki prywatności.

Z naszego serwisu internetowego można korzystać bez konieczności podawania danych osobowych. Jeśli w naszym serwisie gromadzone są dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy lub mailowy), w miarę możliwości dzieje się to w sposób dobrowolny. Dane te nie będą ujawniane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Proszę pamiętać, że internetowe przekazywanie danych (np. przez wiadomości mailowe) nie jest całkowicie bezpieczne. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Z chwilą odwiedzenia serwisu internetowego adresy IP są automatycznie przesyłane na serwer, na którym on działa. Adresy te będą przekazywane osobom trzecim za każdym razem, gdy serwis będzie zawierał treści osób trzecich (skrypt, obrazek, czcionkę, zasób cyfrowy). Elementy osadzone w serwisie internetowym wyliczono w niniejszej polityce prywatności. Pozwoli to Państwu również na ustalenie odbiorcy lub kategorii odbiorców Państwa adresu IP.

 

 

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych w rozumieniu RODO jest:

 

Cartonplast Group GmbH
Marie-Curie-Straße 8
63128, Dietzenbach
Tel.: +49 6074 8531-0

info@cartonplast.com

 

 

Inspektor ochrony danych

W szeroko rozumianym zakresie ochrony danych korzystamy z porad specjalistów z Protektis GmbH (www.protektis.de).

Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych w naszej firmie lub będą Państwo chcieli zgłosić naruszenie ochrony danych, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem info@cartonplast.com.

 

 

Pliki logów serwerowych

Dostawca stron internetowych automatycznie gromadzi i przechowuje informacje przez 7 dni w tzw. plikach logów serwerowych, które Państwa przeglądarka przesyła nam automatycznie. Są to:

-      rodzaj i wersja przeglądarki

-      stosowany system operacyjny

-      adres URL referera

-      nazwa hosta komputera wchodzącego do serwisu

-      godzina wysłania zapytania serwerowego
 

Danych tych nie można przypisać do konkretnych osób.

Nie są one też łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzania tych danych wstecznie, jeśli poweźmiemy wiedzę o jakichkolwiek sytuacjach obejmujących użytkowanie niezgodne z prawem.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lut. f RODO. Naszym "interesem" w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f jest obsługa niniejszego serwisu internetowego.

 

 

Pliki cookies

Nasz serwis internetowy korzysta z plików cookies. Plik cookies to plik tekstowy przekazywany za każdym razem, gdy serwis internetowy zostanie odwiedzony, i tymczasowo przechowywany na dysku twardym użytkownika serwisu internetowego. Jeśli użytkownik serwisu internetowego ponownie wejdzie na serwer naszego serwisu internetowego, jego przeglądarka prześle wcześniej otrzymany plik cookies z powrotem na serwer. Umożliwi to z kolei przeanalizowanie przez serwer tak otrzymanej informacji na różne sposoby. Plików cookies można używać na przykład do kontrolowania reklam lub do zapewniania łatwiejszego poruszania się po serwisie internetowym. Jeśli użytkownik serwisu internetowego chce wyłączyć pliki cookies, może to zrobić poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej zainstalowanej na jego komputerze, tzn. programu wykorzystywanego do otwierania i wyświetlania stron internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera czy Safari).

Wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności odwiedzanego serwisu internetowego.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lut. f RODO w związku z art. 15 TMG.

Naszym "interesem" w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f jest obsługa niniejszego serwisu internetowego.

 

 

Wiadomości mailowe

Jeśli wyślą nam Państwo wiadomość mailową, dobrowolnie przekazują nam Państwo dane wysłane w takiej wiadomości. Przechowujemy te dane w zakresie potrzebnym do udzielenia odpowiedzi na wiadomość i później przez ograniczony czas, na wypadek, gdyby w danej sprawie pojawiły się kolejne pytania. Nie ujawniamy tych danych bez Państwa zgody.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lut. f RODO w związku z art. 15 TMG.

Naszym "interesem" w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f jest komunikacja z klientami i stronami zainteresowanymi.

 

 

Informacje o bezpieczeństwie
Zabezpieczamy nasz serwis internetowy i inne systemu informatyczne przed stratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem, nieuprawnioną modyfikacją lub nieuprawnionym ujawnieniem w zakresie Państwa danych poprzez podejmowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Należyta staranność z naszej strony nie gwarantuje jednak pełnej ochrony przed wszystkimi zagrożeniami. Jako że nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych podczas komunikacji przez skrzynkę mailową, wszelkie informacje poufne zalecamy przesyłać pocztą tradycyjną.

 

 

Łącza do innych serwisów internetowych
Nasz serwis internetowy może zawierać łącza do innych serwisów internetowych, których właścicielami jesteśmy my lub osoby trzecie. Przed otwarciem linku prowadzącego do jednego z tych serwisów internetowych należy pamiętać, że serwisy te posiadają własne polityki prywatności i że nie bierzemy odpowiedzialności za polityki zewnętrznych serwisów internetowych. Zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności odwiedzanych serwisów internetowych.

 

 

 

Informacje, usuwanie, blokowanie

Mogą Państwo w dowolnej chwili otrzymać darmowe informacje o Państwa przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz o celu przetwarzania danych osobowych, a także skorygować, zablokować lub usunąć te dane. Mogą się Państwo z nami w dowolnym momencie kontaktować w tym zakresie i w innych sprawach związanych z danymi osobowymi.

 

 

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do otrzymania wszelkich związanych z Państwem danych osobowych, które nam Państwo przekazali: zostaną one przekazane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

 

 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów wedle art. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ODR w sporach konsumenckich i art. 36 VSBG:

Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozwiązywania sporów (OS), która znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie mamy obowiązku ani zamiaru brania udziału w procesie rozwiązywania sporów przed panelem arbitrażu konsumenckiego

 

 

Szyfrowanie danych

Niniejszy serwis internetowy wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS, aby zapewnić bezpieczeństwo i chronić przesyłane dane osobowe i inne poufne informacje (np. żądania lub zapytania do osoby odpowiedzialnej). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu "https://" i symbolu kłódki w pasku adresu przeglądarki internetowej.

 

 

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślą do nas Państwo zapytanie przez formularz kontaktowy, Państwa dane z tego formularza, w tym wszelkie podane w nim dane kontaktowe, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania i na wypadek wystąpienia kolejnych pytań w poruszonej sprawie. Nie ujawniamy tych danych bez Państwa zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lut. f RODO.

Naszym "interesem" w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f jest komunikacja z klientami i stronami zainteresowanymi.

 

 

Google Tag Manager

Niniejszy serwis internetowy korzysta z Google Tag Manager. Google Tag Manager jest rozwiązaniem pozwalającym sprzedawcom zarządzać tagami na serwisach internetowych za pośrednictwem interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (które wdraża tagi) jest domeną nieobsługującą plików cookies i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne tagi, które w niektórych wypadkach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do takich danych. Jeśli obsługa domeny lub plików cookies zostanie wyłączona, będzie to dotyczyć wszystkich tagów śledzących wprowadzonych za pośrednictwem Google Tag Manager.

 

 

Oświadczenie o ochronie danych na potrzeby korzystania z Google Analytics

Nasz serwis internetowy korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności serwisów internetowych świadczoną przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są plikami tekstowymi zapisywanymi na Państwa komputerze, pozwalającymi identyfikować sposób korzystania użytkowników z serwisu internetowego. Informacje zebrane przez plik cookie na temat Państwa korzystania z niniejszego serwisu internetowego są zwykle przesyłane na serwer Google znajdujący się w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane. Jeśli jednak w niniejszym serwisie internetowym włączono anonimizację adresów IP, Google z wyprzedzeniem skróci Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA, gdzie zostanie skrócony. W imieniu operatora serwisu internetowego Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z serwisu, tworzenia raportów dotyczących aktywności w serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w serwisie i korzystaniem z Internetu przez operatora serwisu internetowego. Mogą Państwo odmówić stosowania plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; proszę jednak pamiętać, że może to spowodować ograniczenie funkcjonalności niniejszego serwisu internetowego. Mogą Państwo również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem z serwisu internetowego (w tym adresu IP) i przetwarzanie tych danych poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajduje się po adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lut. f RODO w związku z art. 15 TMG.

Naszym "interesem" w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f jest nieustanna optymalizacja serwisu internetowego na rzecz odwiedzających.

 

 

Adobe Typekit

Niniejszy serwis internetowy korzysta z czcionek internetowych Adobe Typekit. Typekit to usługa świadczona przez Adobe. Zapewnia ona czcionki wyświetlane w przeglądarce internetowej użytkownika po wywołaniu serwera w Adobe (w USA). Adobe zapisuje następnie przynajmniej adres IP przeglądarki internetowej urządzenia końcowego należącego do użytkownika serwisu internetowego. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności Typekit, która jest dostępna tutaj: Typekit Datenschutzhinweise.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 15 TMG. Naszym "interesem" w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f jest zapewnianie zoptymalizowanego wyświetlania i zoptymalizowanej obsługi niniejszych stron internetowych.

 

 

Leadinfo

Korzystamy z usług sieciowych Leadinfo, Crooswijksesingel 50, 3034 CJ Rotterdam, Holandia.

Korzystanie to opiera się na naszych prawnie uzasadnionych interesach w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO obejmujących analizę, optymalizację i komercyjną obsługę naszych ofert produktowych.

 

Po odwiedzeniu przez Państwa naszego serwisu internetowego, Leadinfo wyśledzi Państwa adres IP i dopasuje go do danych z ogólnodostępnych źródeł, takich jak Izba Handlowa. Usługa następnie przekaże te informacje do nas, co daje nam możliwość określenia, jakie spółki odwiedzają nasz serwis internetowy. Umożliwia to gromadzenie danych i przekazywanie ich nam, głównie w obszarze B2B. Jako że niektórych przypadkach gromadzone i przekazywane mogą być również dane osobowe osób fizycznych, powiadomimy Państwa w zakresie niniejszej usługi.

 

Więcej informacji na temat ochrony danych w Leadinfo znajduje się w regulaminie ochrony danych usługi: https://www.leadinfo.com/en/privacy/

 

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 7 TMG. Naszym "interesem" w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f jest analiza, optymalizacja i komercyjna obsługa naszego serwisu internetowego.

 

 

Zmiany oświadczenia o ochronie danych
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych, jeśli sytuacja prawna, aktualna oferta internetowa lub charakter procesu gromadzenia danych ulegnie zmianie. Ma to jednak zastosowanie wyłącznie do oświadczeń dotyczących przetwarzania danych. W przypadkach wymagających zgody użytkownika lub jeśli elementy w oświadczeniu o ochronie danych będą obejmować regulację stosunku umownego z użytkownikami, oświadczenie o ochronie danych zostanie zmienione wyłącznie za zgodą użytkownika.
Co za tym idzie, zaleca się w razie potrzeby wracać do niniejszego oświadczenia o ochronie, zwłaszcza w sytuacji przekazywania danych osobowych.

 

 

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Jeśli osoba, których dane dotyczą, stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza ogólne europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), może złożyć skargę do organu nadzorczego, zwłaszcza w państwie członkowskim jego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca, w którym według niej doszło do naruszenia. Nie uchybia to prawu do wykorzystania jakiegokolwiek innego środka ochrony prawnej lub administracyjnej.

 

 

Prawo do unieważnienia

Mogą Państwo w dowolnej chwili sprzeciwić się gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu Państwa danych lub wycofać zgodę na takie gromadzenie, przetwarzanie i ujawnianie Państwa danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Nie ma to zastosowania do danych wymaganych na potrzeby fakturowania i księgowości.

Mogą się Państwo w dowolnej chwili z nami kontaktować w tym zakresie i w innych sprawach związanych z prawem do unieważnienia.

 

Oświadczenie o ochronie danych przy korzystaniu z YouTube

Na naszej stronie internetowej korzystamy z platformy YouTube, którą obsługuje YouTube LLC z siedzibą pod adresem 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 w USA.

YouTube to platforma umożliwiająca odtwarzanie plików audio i video.

Gdy uruchamiasz stronę naszej witryny, zintegrowany odtwarzacz YouTube nawiązuje

połączenie z YouTube, by zapewnić techniczną transmisję pliki video lub

audio. W trakcie połączenia dochodzi do przesłania danych do platformy YouTube. Informacje na temat cel i zakresu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez YouTube, a także Twoich praw w tym zakresie, jak również dotyczące opcji ustawień związanych z ochroną prywatności można znaleźć w informacji o ochronie danych osobowych platformy YouTube.

Podstawą prawna tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z § 15 TMG. Nasz "interes", zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust. 1 lit. f to lepsza prezentacja informacji przy wykorzystaniu materiałów video.

 

Newsletter Campaign.Plus
Newsletter jest przesyłany z wykorzystaniem "Campaign.Plus" - usługi świadczonej przez spółkę Campaign.Plus GmbH z siedzibą pod adresem Wollmarktstrasse 115b, 33098 Paderborn (dalej: “Campaign.Plus), której przekazujemy dane podane przez Ciebie w trakcie zapisywania się na newsletter. Dane wprowadzane celem zapisania się na newsletter (np. adres e-mail) będą przechowywane na serwerach Campaign.Plus w UE.

Campaign.Plus wykorzystuje te informacje do przesyłania i dokonywania oceny statystycznej newslettera w naszym imieniu. Dla celów tej oceny, newslettery przesłane drogą mailową zawierają tzw. sygnały nawigacyjne web beacon lub piksele śledzące, które stanowią pliki obrazów zawierających jeden piksel, które są przechowywane na naszej stronie internetowej. Dzięki temu można ustalić czy wiadomość zawierająca newsletter została otwarcia i czy kliknięto w jakiekolwiek linki, jeśli wiadomość takie zawiera. Przy pomocy tzw. śledzenia konwersji, można również przeanalizować czy uprzednio zdefiniowane działanie (np. zakup produktu na naszej stronie internetowej) został dokonany po kliknięciu w takie linki. Rejestrowane są także informacje techniczne (np. czas dostępu, adres IP, rodzaj przeglądarki i system operacyjny).

Dane są gromadzone wyłącznie w formie spseudonimizowanej i nie są one powiązane z żadnymi innymi danymi osobowymi - bezpośrednie odniesienia osobowe są wykluczone. Dane te są wykorzystywane wyłącznie dla celów analizy statystycznej kampanii opartych na newsletterach. Wyniki tych analiz można wykorzystać celem dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań ich odbiorców.

Jeśli nie zgadzasz się na analizę danych dla celów statystycznych, musi zrezygnować z newslettera.

Zawarliśmy umowę w sprawie przetwarzania zamówień z Campaign.Plus, na podstawie której zobowiązaliśmy Campaign.Plus do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

Więcej informacji na temat analizy danych Campaign.Plus można znaleźć tutaj: https://www.campaign.plus/datenschutzerklarung/

 

Przetwarzanie danych podanych w formularzu rejestracji na newsletter jest realizowane wyłącznie na podstawie Twojej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie bez podania przyczyny. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).