Cartonplast Logo

ZGODNOŚĆ

Utworzyliśmy specjalny adres e-mail dotyczący zgodności, compliance@cartonplast.com, aby ułatwić komunikację w kwestiach prawnych i regulacyjnych związanych z działalnością naszej firmy. Ten adres jest przeznaczony specjalnie do przesyłania zapytań, wątpliwości lub powiadomień dotyczących zgodności, kwestii prawnych i regulacyjnych.

 

Jeśli jesteś organem regulacyjnym, przedstawicielem prawnym lub inną stroną chcącą komunikować się z nami w kwestiach dotyczących zgodności, użyj tego adresu e-mail. Nasz zespół ds. zgodności stara się szybko odpowiadać na zapytania i zapewniać, że wszystkie interakcje będą prowadzone z zachowaniem niezbędnej dyskrecji i profesjonalizmu.

 

Proszę pamiętać, że ten adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie do komunikacji związanej z przestrzeganiem przepisów. W przypadku zapytań ogólnych, obsługi klienta lub innych kwestii związanych z niezgodnością zachęcamy do korzystania z danych kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt” na naszej stronie internetowej.

 

Dziękujemy za współpracę i zrozumienie, które pomogły nam w utrzymaniu najwyższych standardów zgodności i przestrzegania przepisów.

 

POBIERZ NASZ KODEKS POSTĘPOWANIA