Cartonplast logo

Verklaringgegevensbeschermingsbeleid

 

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens altijd zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de strenge wettelijke bepalingen over gegevensbescherming en zoals is omschreven in deze Verklaring gegevensbeschermingsbeleid van ons Privacybeleid.

In het algemeen kan onze website worden gebruikt zonder dat het nodig is om persoonsgegevens in te voeren. Voor zover er persoonsgegevens (bijv. naam, adres of e-mail-adres) op onze website worden verzameld, wordt dit voor zover mogelijk altijd gedaan op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet geopenbaard aan externe partijen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

We willen erop wijzen dat gegevenstransmissie via internet (bijv. communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan tekortkomingen op veiligheidsgebied. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door externe partijen is onmogelijk.

IP-adressen worden automatisch verzonden naar de server waarop de website wordt gehost, zodra een website wordt bezocht. Deze IP-adressen worden onontkoombaar doorgegeven aan externe partijen telkens als de website enige componenten van derden bevat (bijvoorbeeld scripts, afbeeldingen, lettertypes, andere digitale bronnen). De componenten die zijn opgenomen in deze website worden opgesomd in dit Privacybeleid. Hiermee kunt u ook de ontvanger of de ontvangercategorieën achterhalen die uw IP-adres verkrijgen.

 

 

Verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG is:

 

Cartonplast Group GmbH
Marie-Curie-Straße 8
63128, Dietzenbach
Tel.: +49 6074 8531-0

info@cartonplast.com

 

 

Functionaris voor gegevensbescherming

We ontvangen advies met betrekking tot alle aspecten betreffende gegevensbescherming van de experts bij Protektis GmbH (www.protektis.de).

Als u vragen hebt aangaande gegevensbescherming in onze onderneming of als u een schending van gegevensbescherming wilt melden, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@cartonplast.com.

 

 

Server-logbestanden

De provider van de webpagina's verzamelt en bewaart informatie automatisch gedurende 7 dagen in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze zijn:

-      het browsertype en browserversie

-      het gebruikte besturingssysteem

-      de verwijs-URL

-      de hostnaam van de voor toegang gebruikte computer

-      tijdstip van het serververzoek

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen.

De gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als we specifieke aanwijzingen ontvangen voor onrechtmatig gebruik.

 

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 (1) onder f) AVG. Ons rechtmatig belang in de zin van art. 6 (1) onder f) is de exploitatie van deze website.

 

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat wordt verzonden elke keer dat een website wordt bezocht en dat tijdelijk wordt opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker van de website. Als de corresponderende server van onze website opnieuw wordt benaderd door de gebruiker van de website, stuurt de browser van de gebruiker de eerder ontvangen cookie weer terug naar de server. De server kan de informatie die via deze procedure wordt verkregen daarna op verschillende manieren analyseren. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het beheren van advertenties of om het navigeren op een website te vergemakkelijken. De gebruiker van de website kan het gebruik van cookies uitschakelen door de lokale instellingen van de browser op de gebruikte computer te wijzigen, (bijv. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera of Safari).

Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van de bezochte website.

 

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 (1) onder f) AVG in combinatie met art. 15 TMG.

Ons rechtmatig belang zoals gedefinieerd in art. 6 (1) onder f) is de exploitatie van deze website.

 

 

E-mails

Als u ons een e-mailbericht stuurt, verstrekt u ons vrijwillig de gegevens die met uw mail worden meegestuurd. We bewaren deze gegevens slechts voor zover noodzakelijk om uw bericht te beantwoorden en daarna gedurende een beperkte periode voor het geval dat vragen moeten worden opgevolgd. We maken deze gegevens niet openbaar zonder uw toestemming.

 

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 (1) onder f) AVG in combinatie met art. 15 TMG.

Ons rechtmatig belang zoals gedefinieerd in art. 6 (1) onder f) is de communicatie met klanten en geïnteresseerde partijen.

 

 

Veiligheidskennisgeving
We beveiligen onze website en andere IT-systemen tegen verliezen, vernietiging, ongeautoriseerde toegang, ongeautoriseerde wijzigingen of ongeautoriseerde openbaarmaking van uw gegevens door middel van passende technische en organisatorische maatregelen. Ondanks alle gepaste zorgvuldigheid is volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet in alle gevallen mogelijk. Vanwege het feit dat we een volledige gegevensveiligheid niet kunnen garanderen, adviseren we om vertrouwelijke informatie per post te versturen.

 

 

Links naar andere websites
Onze website bevat mogelijk links naar andere websites, die eigendom zijn van ons of van derden. Voordat u een link naar een van deze websites activeert, moet u er rekening mee houden dat deze websites beschikken over eigen privacybeleid en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor het beleid van externe websites. Wij adviseren dat u het gegevensbeleid controleert van de websites die u gaat bezoeken.

 

 

Informatie, wissing, blokkering

U hebt het recht om op elk moment gratis informatie te verkrijgen met betrekking tot uw opgeslagen persoonsgegevens, hun oorsprong en ontvangers, en het doel van de gegevensverwerking, alsmede het recht op correctie, blokkering of willekeurigheid van deze gegevens. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het hierboven vermelde adres met betrekking tot deze en andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens.

 

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

 

 

Alternative geschillenregeling in overeenstemming met art. 14 (1) ODR-VO en art. 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenregeling (OS), dat toegankelijk is via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht noch gewild om deel te nemen aan een procedure bij een geschillencommissie voor consumenten

 

 

Encryptie

Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie (versleuteling) om veiligheidsredenen en ter bescherming van de transmissie van persoonsgegevens en overige vertrouwelijke inhoud (bijv. opdrachten of inlichtingenvragen over de verantwoordelijke persoon). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenvolgorde "https://" en aan het hangslot-symbool in uw browserregel.

 

 

Contactformulier

Als u ons vragen toestuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het contactformulier, inclusief eventuele overige contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor het doel van het verwerken van de vraag en voor gevallen met opvolgvragen. We maken deze gegevens niet openbaar zonder uw toestemming.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 (1) onder f) AVG.

Ons rechtmatig belang zoals gedefinieerd in art. 6 (1) onder f) is de communicatie met klanten en geïnteresseerde partijen.

 

 

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketingpersoneel de website-tags kan beheren via een interface. De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) werkt zonder cookies en verzamelt geen persoonsgegevens. De applicatie triggers andere tags, die op hun beurt in bepaalde gevallen gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als deactivatie is ingesteld op domein- of cookie-niveau, blijft dat gehandhaafd voor alle tracking-tags die door Google Tag Manager worden geïmplementeerd.

 

 

Verklaringgegevensbeschermingsbeleid Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service geleverd door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe de website door gebruikers wordt gebruikt. De informatie die door de cookie wordt verzameld over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering wordt geactiveerd op deze website, zal Google uw IP-adres vooraf afkorten binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een Google-server in de VS, waarna het aldaar wordt afgekort. Google gebruikt deze informatie daarna namens de exploitant van de website voor het doel van het evalueren van uw gebruik van de website, het samenstellen van rapporten over website-activiteiten en het aanbieden van andere diensten met betrekking tot de website-activiteiten en internetgebruik aan de website-exploitant. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u na het uitschakelen van cookies wellicht niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen van de door de cookie verzamelde gegevens voorkomen die verband houden met uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google, evenals het verwerken van deze gegevens door Google, door de via de link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

U kunt meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en over gegevensbescherming vinden via http://www.google.com/analytics/terms/de.htm.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 (1) onder f) AVG in combinatie met art. 15 TMG.

Ons rechtmatig belang zoals gedefinieerd door art. 6 (1) onder f) is de voortdurende optimalisatie van de website voor onze bezoekers.

 

 

Adobe Typekit

Adobe Typekit webfonts worden gebruikt op deze website. Typekit is een dienst aangeboden door Adobe. Deze service biedt fonts die worden weergegeven in de web-browser van de gebruiker na een server-oproep bij Adobe (in de VS). Adobe bewaart daarna ten minste het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de websitegebruiker. Meer informatie is beschikbaar in het Privacybeleid van Typekit, die u hier kunt openen: Typekit Privacybeleid.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 (1) onder f) AVG in combinatie met art. 15 TMG. Ons rechtmatig belang zoals gedefinieerd door art. 6 (1) onder f) is het verzekeren van de geoptimaliseerde presentatie en exploitatie van deze webpaginas.

 

 

Leadinfo

We gebruiken de webservices van Leadinfo, Crooswijksesingel 50, 3034 CJ Rotterdam, Nederland.

Het gebruik is gebaseerd op ons rechtmatig belang in de zin van art. 6 (1) onder f. AVG voor het analyseren, optimaliseren en commercieel exploiteren van onze productaanbiedingen.

 

Wanneer u onze website bezoekt, kan Leadinfo uw IP-adres volgen en het koppelen met gegevens uit algemeen toegankelijke bronnen, zoals de Kamer van Koophandel. Deze service stuurt deze informatie vervolgens naar ons, zodat we een overzicht hebben van de bedrijven die onze website bezoeken. Hiermee kunnen bedrijfsgegevens worden verzameld en naar ons worden doorgestuurd. Aangezien echter ook de persoonsgegevens van natuurlijke personen mogelijk in individuele gevallen kunnen worden verzameld en verzonden, informeren wij u ook over deze service.

 

Meer informatie over gegevensbescherming bij Leadinfo kunt u vinden in de gegevensbeschermingregelgeving van de service: https://www.leadinfo.com/en/privacy/

 

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 (1) onder f) AVG in combinatie met art. 7 UWG. Ons rechtmatig belang zoals gedefinieerd door art. 6 (1) onder f) is het analyseren, optimaliseren en commercieel exploitateren van onze website.

 

Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van YouTube
Wij maken gebruik van het videoplatform YouTube op onze website, dat wordt geëxploiteerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 in de VS.
YouTube is een platform waarop audio- en video-bestanden kunnen worden afgespeeld.
Als u een pagina op onze website oproept, start de geïntegreerde YouTube-speler een
verbinding met YouTube zodat de technische transmissie van het audio- of
videobestand kan plaatsvinden. Als verbinding met YouTube wordt gemaakt, worden gegevens naar YouTube verzonden. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de daarop volgende verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, alsmede uw rechten in dit verband en het instellen van opties ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van YouTube.
De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 (1) onder f) AVG in combinatie met § 15 TMG. Ons rechtmatig belang zoals gedefinieerd in art. 6 (1) onder f) is een betere presentatie van informatie door middel van video's.


Campaign.Plus nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt verstuurd via "Campaign.Plus", een service van Campaign.Plus GmbH, Wollmarktstrasse 115b, 33098 Paderborn Duitsland (hieronder "Campaign.Plus") aan wie wij de gegevens doorsturen die u hebt verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief. De gegevens die u verstrekt voor het doel van aanmelden voor de nieuwsbrief (bijv. e-mail-adres) worden opgeslagen op de servers van Campaign.Plus in de EU.
Campaign.Plus gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen en voor statistische evaluaties. Ten behoeve van deze evaluatie bevat de per e-mail verstuurde nieuwsbrief zogenaamde web-beacons of trackingpixels, die bestaan uit beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Op die manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links, indien van toepassing, is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan tevens worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde handeling (bijv. aankoop van een product op onze website) plaatsvond na het klikken op dergelijke links. Ook technische informatie wordt vastgelegd (bijv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem).
De gegevens worden uitsluitend verzameld in gepseudonimiseerde vorm en wordt niet gekoppeld aan uw overige persoonsgegevens; een rechtstreekse persoonlijke referentie wordt uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter te laten aansluiten bij de interesses van de ontvangers.
Als u bezwaar wilt maken tegen het analyseren van deze gegevens voor het doel van statistische evaluaties, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.
Wij hebben een opdrachtverwerkingscontract afgesloten met Campaign.Plus, waarin Campaign.Plus wordt verplicht om de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet door te geven aan externe partijen.
U kunt meer lezen over de gegevensanalyse door Campaign.Plus op: https://www.campaign.plus/datenschutzerklarung/

Het verwerken van de gegevens die worden ingevoerd op het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming, die op elk moment door u kan worden ingetrokken zonder opgaaf van redenen. (Art. 6 par. 1 onder a AVG).

 

Wijzigingen van de verklaring gegevensbescherming
Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring gegevensbescherming te wijzigen als de juridische situatie, deze online-aanbieding of de aard van het verzamelen van de gegevens wijzigt. Dit zal echter alleen van toepassing zijn op verklaringen met betrekking tot gegevensverwerking. Als toestemming van de gebruiker is vereist, of als elementen in de verklaring gegevensbescherming een voorschrift voor de contractuele relatie met gebruikers bevatten, wordt de verklaring gegevensbescherming uitsluitend gewijzigd met de toestemming van de gebruiker.
U wordt dienovereenkomstig geattendeerd om dit Privacybeleid na te lezen telkens als dit noodzakelijk is, met name bij het verstrekken van persoonsgegevens.

 

 

Recht op het indienen van klachten bij een toezichthoudende autoriteit
Wanneer de betrokkene van oordeel is dat het verwerken van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG), is deze gerechtigd om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar de betrokkene woont of werkt, of op de plaats van de beweerde schending.Dit doet geen afbreuk aan het recht op elke andere administratieve of juridische middelen.

 

 

Recht op ontbinding

U bent gerechtigd om op elk moment bij ons bezwaar te maken tegen het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens en/of om uw toestemming dergelijke verzameling, verwerking en openbaarmaking van uw persoonsgegevens, met effectiviteit voor de toekomst. Dit is niet van toepassing op gegevens die zijn vereist voor het factureren en boekhouden.

U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze en andere vraagstukken in verband met het recht op herroeping.