System Cartonplast Pool
Perfekcyjny cykl logistyczny

5 stacji systemu zamkniętego

Cartonplast reprezentuje od roku 1987 bezpieczny i wydajny system logistyczny obejmujący wynajmowanie, czyszczenie i wielokrotne używanie przekładek z tworzywa sztucznego. Ten system stanowi sprawnie działający, redukujący koszty i przyjazny dla środowiska cykl łańcucha procesów logistycznych. 

  1. Cartonplast dostarcza przekładki do producenta pojemników w ramach wynajmu. Producent pojemników transportuje swoje pojemniki wraz z przekładkami do zakładu napełniającego. 
  2. Wolne przekładki są układane na paletach i odbierane przez Cartonplast. 
  3. Dopuszczone do użytku w przemyśle spożywczym przekładki są czyszczone, sprawdzone pod względem jakości i ponownie wprowadzane do obiegu. 
  4. Wszystkie wysortowane przekładki są poddawane recyklingowi. 
  5. Ciągłe kontrole wewnętrzne i zewnętrzne (Instytut Fresenius) są elementem QMS (DIN EN ISO 9001:2008) obejmującym zintegrowaną koncepcję HACCP i gwarantującym wysoką i stałą jakość.